• SAFEkid program
 • SAFEkid program
 • SAFEkid program
 • SAFEkid program
 • SAFEkid program

A programról

A Safe Kid Program mozgásanyag alapján a küzdősportok nagy családjához tartozik. A küzdősportok általánosságban véve kitűnő képesség és személyiségfejlesztő tulajdonsággal rendelkeznek. A gyermekek alapvetően szeretnek mozogni, szeretik a merészséget és a bátorságot igénylő helyzeteket, melyekben kipróbálhatják magukat, kutathatják saját teljesítőképességeik határát és arra is kíváncsiak, hogy mire képesek, mekkora erővel rendelkeznek a kortársaihoz képest.

Mi felügyelt keretek között biztosítjuk számukra, hogy az ilyen irányú igényeik megvalósulhassanak. A küzdőjátékok biztosítanak lehetőséget arra is, hogy a gyerekek küzdelem iránti igényét kielégíthessék, valamint a gátlások nélküli erőfelmérést is megvalósíthassák.

A program céljai

A Safe Kid program célja szűkebb értelemben a minél jobb motoros képesség, sportteljesítmény elérése, tágabb értelemben viszont alapvetően a személyiség sokoldalú fejlesztése.

 • Célunk, hogy a gyermekeket, hogy sokféle élethelyzetet ismerjenek meg, és sokféle emberi viselkedéssel találkozzanak!
 • Bátorságra, kezdeményezőképességre oktatjuk őket. A bátorság megtanulható tulajdonság.
 • Célunk, hogy elhatározásaikat megvalósítsák, és megtanulják, hogy a félelem nem győzhet a cselekedeteinkben.
 • Az egymás iránti felelősségérzetüket alakítjuk ki! Olyan feladatokat adunk, melyek során az egymás elleni küzdelemben is védik társuk testi épségét.
 • Neveljük őket a konfliktusok kezelésére, az önfegyelemre, az agresszió feletti kontrollra!
 • Megtanítjuk őket a kudarcok, a vereségek elviselésére, a győzelmek sportszerű megélésére!
 • Szabálykövetésre tanítjuk őket. A szabályokat be kell betartaniuk és közben nagyon sokat ügyesednek:
  • a motoros funkciók koordinálódnak;
  • fejlődik a gyors reakcióképesség, a koncentráció;
  • győzelemre törekvés, felfokozott érzelmi állapotban történő mozgásvégrehajtás jellemzi őket
  • siker és kudarc kíséri tevékenységüket, melyeket megtanulnak kezelni
  • értelmi, érzelmi, akarati fejlesztő hatás érvényesül a testi fejlesztő hatás mellett.
 • A Safe Kid Program nagy hangsúlyt helyez az erőszak-prevencióra. A diákok keretek és szabályok között élhetik ki a bennük rejlő küzdeni akarást.
 • Célunk, hogy fejlődjön a gyerekek problémamegoldó képessége. A küzdőjátékok, küzdősportok küzdelmei során alkalmazkodni kell a folyamatosan változó helyzetekhez. Az ellenfél viselkedését, mozgását, akcióit nyomon követve időkényszer alatt kell meghozni a lehető legjobb döntést a védekezést, támadást illetően.
 • A küzdelem megkívánta akarati tulajdonságok fejlesztése.
 • A test-test elleni küzdelemben a sportszerűség kialakítása
 • Az önvédelmi készség fejlesztése.
 • Alapvetően elsődleges cél, hogy a küzdelem által fejlődjenek (pszicho)motorikus képességeik, személyiségük pozitív irányba fejlődjön: magabiztosabbá, határozottabbá és talpraesettebbé váljanak.

A (pszicho)motorikus képesség

A mozgáskultúránk alapelemeinek döntő többsége a születéstől 10-12 éves korig kialakul. Az ebben az időszakban végzett igényes fejlesztés adja a későbbi bonyolult mozgások alapjait. Az idegrendszer fejlődése és a mozgások szorosan összefüggenek egymással. Ebben az időszakban a mozgásnak az idegrendszer fejlődésére gyakorolt hatása óriási. Nem pusztán a mozgásos ügyesség megalapozása történik meg ebben a korban, hanem az egész személységet meghatározó képességeké ide értve az intellektuális képességeket is. Lényegében a mozgatórendszert célzó fejlesztés olyan pszichés funkciójavulást is előidéz, mely a későbbi gondolkodási képesség javulásában is megmutatkozik. A Safe Kid Program a fejlődő gyermek élettani, pszichológiai és pedagógiai jellemzőinek figyelembevételével lett kialakítva.

Napjainkban a gyermekek érdeklődése erősen csökkent a fizikai aktivitások iránt. Ez a tendencia megjelenik a romló fizikai teljesítményükben, tanulási problémáikban (diszlexia, diszkalkúlia, figyelemzavar), valamint egyre nő az elhízott gyermekek aránya is. A Safe Kid Program lehetőséget teremt, hogy a sikerélményeken keresztül a mozgást megszeresse a gyermek, a mozgásos cselekvések bekerüljenek a gyermek mindennapjába. Későbbiekben ez lesz az alapja annak, hogy szükségét érezze, hogy bármely sport vagy általánosságban a mozgás része legyen a felnőtt életének. Ez a hosszú távú lelki és testi egészségmegőrzés alapja.

Instruktorok

A Safe Kid Program korszerű ismereteken (sportélettani, pszichológiai, pedagógiai) alapuló edzésrendszer, melyben a programra speciálisan képződött instruktorok dolgoznak. Az instruktorok munkáját pszichológus, és fejlesztő pedagógus is segíti. Munkatársaink magas szintű szakmai munkájának záloga a folyamatos továbbképzéseken való részvétel.

Gondolatok a Safe kid Programról

Minden szülő számtalanszor engedi úgy útjára gyermekét az iskolába vagy szórakozni, hogy „Vigyázz magadra!”

Az iskolákban és a felnőtt életben is emelkedik a konfliktusos, erőszakos cselekedetek száma. A mai gyorsan változó világ sok feszültséget termel, illetve a városi/nagyvárosi lét már eleve egyfajta korlátozást jelent a természeténél fogva örökmozgó gyermekre is. Az agresszió jelen van az iskolákban, az életünkben, mégis egyre kevesebben tudják, hogyan is reagáljanak, ha bántják, kikezdik őket.

De hogyan?

A SAFE Kid egy olyan önvédelmi rendszer, melyet kimondottan gyerekekre fejlesztettek ki.
Célunk óvodás kortól kamaszkorig megtanítani a gyermekeket a megfelelő mozgáskoordináció és állóképesség fejlesztése mellett arra, hogy milyen módon lehet elkerülni a társas konfliktust, illetve mit lehet tenni, ha erre már nincs mód.
Ez hasonlóképp fontos lehet az életünkben, mint az egészségtudatos fitt életmód, vagy akár az úszni tudás, ezért további célunk a SAFE Kid program megismertetése az óvodák és iskolák minél szélesebb körében; az önvédelem alapjainak beépítése az iskolai testnevelés órák menetébe; minél több kerületben és városban elérhetővé tenni a SAFE Kid programot.

Jó hangulatú edzések keretében játékosan, gyermeknyelven megfogalmazva tanítjuk meg a gyerekeknek a Defendo és Krav Maga önvédelmi alaptechnikáit. Azonban elsődleges fontosságú foglalkozásainkon, hogy a veszélyt jelentő helyzetek megelőzésének képességét is kifejlesszük a gyermekekben.

Mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk a mozgáskoordináció, az erő és állóképesség fejlesztésére is, és alapvető célunk a gyerekekkel megszerettetni a testmozgást. Tapasztalataink szerint a nálunk tréningező gyermekeknél fejlődik a fizikum, magabiztosabbá, szabálytartóbbá, kötelességtudóbbá válnak. A SAFE Kid edzések segítik a veszélyt jelentő szituációk, konfliktusok felismerését, a döntéshozatalt, a folyamatos gyakorlással pedig kialakítható egyfajta éberség és reakciókészség is.

A SAFE Kid teljes programja 8 szintből áll, melyek során folyamatosan emelkedik az erőnléti, ügyességi és technikai elvárás. A SAFE Kid gyermek önvédelmi rendszerében nincsenek versenyek, azonban a szintek elvégzését vizsgák zárják, mely fontos visszajelzés az aktuális tudásról.

A program végére a gyerekek mind a Defendo-ban, mind a Krav-Magá-ban alapszintű tudással rendelkeznek, tudásuk mindkét rendszerbe beilleszthető.

Előzetes egyeztetés alapján vállaljuk:

 • Bemutató órák tartását
 • Szülői értekezleten való tájékoztatást
 • Óvodákba/iskolákba kihelyezett rendszeres oktatást
 • Meglévő SAFE Kid csoportjainkba beillesztést

Tovább a www.safekid.hu -ra